Prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa warunkowane jest między innymi właściwym ukształtowaniem jego ustroju.

Pomagamy w procesie tworzenia  spółek prawa handlowego, sporządzając projekty umów i statutów oraz przygotowując dokumenty niezbędne do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sporządzamy projekty uchwał organów spółki oraz innych aktów wewnętrznych. Doradzamy w procesie kształtowania wewnętrznych relacji korporacyjnych. Pomagamy dopełnić formalności związanych ze zmianą danych dotyczących spółki, między innymi zmiany wspólników spółki, członków jej organów, prokurentów czy przedmiotu działalności.

Przeprowadzamy procesy fuzji, przejęć, likwidacji spółek, mając na uwadze ich skutki podatkowe.