Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Wierzchołowska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Prawnicza Małgorzata Wierzchołowska, ul. Sobieskiego 18, 65-071 Zielona Góra, e-mail: kancelaria@wierzcholowscy.pl
 2. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w imieniu administratora danych przez podmioty trzecie na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
 4. a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

– świadczenia usług na rzecz Klientów,

– rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

– marketingu bezpośredniego,

– prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,

– optymalizacji oferowanych usług,

– badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,

– zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego,

– zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia (monitoring)

 1. b) w celu wykonania umów zawieranych z Klientami oraz podmiotami współpracującymi (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. c) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 3. d) na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w celu dostarczania lub przechowywania treści informacyjnych, reklamowych, marketingowych oraz dla celów procesu rekrutacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Udostępnienie danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację celów, w jakim dane osobowe są pozyskiwane. W niektórych przypadkach podanie danych osobowych i ich zakres może wynikać z przepisów prawa.
 5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do:

– dostępu do danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,

– żądania usunięcia danych osobowych w każdym czasie,

– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,

– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 1. W przypadku gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, udzielona zgoda może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Witryna administratora danych www.wierzcholowscy.pl używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowanie informacji o użytkownikach może być prowadzone z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam.

Mogą być wykorzystywane następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 1. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały pozyskane. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, po jej wycofaniu dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte, chyba że istnieje inna podstawa legalizująca przetwarzanie pozyskanych w ten sposób danych osobowych.
 2. Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.