Małgorzata Wierzchołowska

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny
doradca podatkowy

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, doradca restrukturyzacyjny, doradca podatkowy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, ukończyła także studia podyplomowe z zakresu podatków i rachunkowości na Uniwersytecie Wrocławskim. Odbyła aplikację sędziowską przy Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze, po ukończeniu której orzekała w Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Po zdanym egzaminie radcowskim od 1993 r. wykonuje zawód radcy prawnego, uzyskując w toku praktyki zawodowej wpisy na listę doradców podatkowych i doradców restrukturyzacyjnych.

Tomasz Wierzchołowski

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny
doradca podatkowy

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze, doradca restrukturyzacyjny, doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (kierunek Finanse i Rachunkowość).