Przedmiotem naszej działalności od wielu lat jest dochodzenie odszkodowań. Stale współpracujemy z podmiotami prowadzącymi działalność w branży odszkodowań.

Pomagamy uzyskiwać odszkodowanie związane z wypadkiem komunikacyjnym (także odszkodowanie z OC sprawcy), odszkodowanie za szkodę na mieniu, odszkodowanie za wypadek przy pracy czy odszkodowanie za opóźniony lot.

W razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również w razie wypadku osoby bliskiej dochodzimy w imieniu naszych klientów zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Reprezentujemy naszych klientów wobec ubezpieczycieli oraz w toku postępowania sądowego.

Powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi pozwoli na uniknięcie prowizji pośrednika, a w konsekwencji wpłynie na wysokość otrzymanego świadczenia.