DOCHODZENIE I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Kancelaria świadczy usługi mające na celu odzyskanie wierzytelności, a także innych rzeczy lub praw przysługujących naszym klientom.

Dokonujemy działań zmierzających do dobrowolnego uiszczenia zapłaty przez dłużnika, a w przypadkach tego wymagających dochodzimy przysługujących praw na drodze postępowania sądowego, uzyskując nakaz zapłaty lub wyrok przeciwko dłużnikowi.

Przygotowujemy wnioski o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego i nadzorujemy przebieg egzekucji komorniczej.

Oferujemy stałą współpracę w ramach obsługi wierzytelności, jak również pomagamy w jednostkowych przypadkach wymagających dochodzenia swoich praw.

Sobieskiego 18

65-071 Zielona Góra

kancelaria@wierzcholowscy.pl

68 327 13 53

Wierzchołowscy Kancelaria Prawnicza