PRAWO PODATKOWE

Prawo podatkowe pełni ważną rolę w rzeczywistości gospodarczej i jest stosowane przez każdy podmiot. Charakterystyczną cechą opodatkowania jest możliwość jego kształtowania bez ponoszenia dodatkowych nakładów.

Doradzamy w procesach planowania podatkowego, mającego na celu legalną minimalizację obciążeń podatkowych w granicach obowiązujących przepisów. Opracowujemy i wdrażamy strategie zapewniające optymalizację obciążeń podatkowych, między innymi w zakresie czynności cywilnoprawnych oraz w procesach fuzji i przejęć.

Sporządzamy odwołania od decyzji organów, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również inne pisma wymagane w toku postępowania.

Reprezentujemy podatników przed organami podatkowymi oraz przed sądami administracyjnymi.

Przygotowujemy wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, której uzyskanie daje pewność co do prawidłowego stosowania przepisów i zapewnia ochronę podatnika przed zmianą wykładni prawa dokonywanej przez organy podatkowe.

Sobieskiego 18

65-071 Zielona Góra

kancelaria@wierzcholowscy.pl

68 327 13 53

Wierzchołowscy Kancelaria Prawnicza