PRAWO CYWILNE

W ramach działalności Kancelarii zajmujemy się sprawami z zakresu prawa cywilnego.

  • Reprezentując naszych klientów wnosimy sprzeciw od nakazu zapłaty, zarzuty od nakazu zapłaty oraz podejmujemy inne niezbędne środki w celu obrony przed żądaniem zapłaty, w szczególności przed powództwami wnoszonymi przez instytucje pożyczkowe oraz przez podmioty skupujące wierzytelności;
  • Zapewniamy wsparcie w postępowaniu sądowym poprzez przygotowanie pozwu, wniosków, apelacji, zażaleń i innych pism procesowych, a także profesjonalną reprezentację w toku postępowania;
  • Dochodzimy zapłaty wierzytelności należnych naszym klientom;
  • Pomagamy przeprowadzić postępowanie spadkowe na każdym jego etapie, począwszy od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, aż do zakończenia postępowania o dział spadku;
  • Sporządzamy oraz opiniujemy umowy cywilnoprawne, takie jak umowa sprzedaży, umowa zlecenia, umowa o dzieło czy umowa o roboty budowlane;
  • Świadczymy pomoc na rzecz „frankowiczów”, podejmując działania w celu odzyskania nadpłaconych rat kredytu oraz składek ubezpieczeniowych, co każdorazowo poprzedzamy analizą umowy kredytowej;
  • Zajmujemy się także prawem nieruchomości, między innymi prowadząc postępowania o zniesienie współwłasności.

Sobieskiego 18

65-071 Zielona Góra

kancelaria@wierzcholowscy.pl

68 327 13 53

Wierzchołowscy Kancelaria Prawnicza