PRAWO ADMINISTRACYJNE

Pojęcie prawa administracyjnego dotyczy sfery prawa wiążącej się z działalnością organów administracji publicznej, takich jak prawo zagospodarowania przestrzennego, prawo budowlane czy ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Zastępujemy klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej, Samorządowym Kolegium Odwoławczym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Sporządzamy pisma (wnioski, odwołania, skargi, wnioski) kierowane do organów administracji publicznej. Wnosimy środki zaskarżenia od orzeczeń organów administracji publicznej do sądów administracyjnych, jak również sporządzamy skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Sobieskiego 18

65-071 Zielona Góra

kancelaria@wierzcholowscy.pl

68 327 13 53

Wierzchołowscy Kancelaria Prawnicza